CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Les presents Condicions Generals de venda regularan expressament les relacions sorgides entre Espresso Blue, S.L. amb domicili en Camí de Garreta, 79 - Polígon Industrial La Valldan - 08600 Berga (Barcelona) - Espanya, amb CIF B64074628 i els tercers (en endavant, "Clients") que es donin d'alta com a usuaris i / o adquireixin productes a través de la botiga en línia de la pàgina web Espressoblue.com. (https://www.espressoblue.com, d'ara endavant la "Botiga").

Per realitzar compres a la botiga serà necessari que el Client es registri o s'hagi registrat com a Usuari de la web i accepti les presents condicions generals de venda.

1. OBLIGACIONS L'USUARI

Com a Client, vostè declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals de Compra al contractar amb Espresso Blue. No obstant això, Un. Accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l'accés i la utilització de la botiga té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

El Client s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes i ha utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i el disposat en aquestes Condicions Generals. Haurà així mateix abstenir d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudir de la Botiga per part dels altres Usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de www.espressoblue.com, els seus proveïdors, Clients o en general de qualsevol tercer.

2. OPERATIVA DE BOTIGA VIRTUAL
2.1. Registrar-se a la botiga

Si és la primera vegada que accedeix a la botiga i desitja realitzar compres, el Client ha d'emplenar el formulari de registre a què podrà accedir mitjançant el botó "Registrar-se" o "Accedir" i després "Crear Compte". A partir d'aquest moment, esdevindrà client d'Espresso Blue.

Els codis d'accés (usuari i contrasenya (vegeu política de privacitat)) tenen caràcter personal i intransferible, sent obligació del Client vetllar per la seva custòdia, bon ús i integritat. Així mateix, el Client és l'únic responsable de l'elecció, pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de qualsevol contrasenya o codi identificatiu i de les conseqüències que d'això es puguin derivar.

En qualsevol cas el Client podrà veure les seves dades i modificar-mitjançant l'opció "El meu compte.". A través d'aquesta opció el Client també podrà activar / desactivar la possibilitat de rebre "Butlletins de Promocions" amb informació sobre Espresso Blue (descomptes, novetats, ...).

3. PRODUCTES

Espresso Blue es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que ofereix als clients a través de la botiga web https://www.espressoblue.com podrà afegir nous productes a les ofertes incloses a la botiga, llevat que es disposi una altra cosa, aquests nous productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, Espresso Blue es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents famílies de productes que s'ofereixen a la botiga web.

La nostra botiga https://www.espressoblue.com ofereix un ampli i variat assortiment d'articles perquè des d'un ordinador o mòbil el Client pugui adquirir els nostres productes sense necessitat de desplaçar-se i amb més comoditat.

Espresso Blue li garanteix el preu del dia en què es va realitzar la compra, amb independència del dia en què se li faci el lliurament, de manera que el Client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de realitzar les seves comandes, sense perjudici que, en el moment del lliurament, aquestes ofertes poguessin no estar vigents.

Espresso Blue es reserva el dret a modificar, cancel·lar o eliminar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, els productes i els seus preus, així com a suspendre o cancel·lar la seva venda de forma temporal o definitiva.

Els colors i tonalitats dels productes que apareixen a les imatges poden variar en funció del monitor en el qual es visualitzin intentant que siguin el més reals i fidedignes possibles.

4. PREUS

Espresso Blue li informa que totes preus mostrats a la botiga inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable. Però no inclouen les despeses d'enviament.

Les compres externes que realitzin els subjectes passius de l'I.V.A. (Empreses, entitats, organitzacions ...) amb residència a la Unió Europea i dotats de NIF intracomunitari estaran exemptes del pagament de l'I.V.A.

Les despeses d'enviament difereixen en funció de el lloc de lliurament, i de l'import de total de la compra. Les despeses d'enviament s'indiquen a la cistella i abans de confirmar la comanda, podrà veure l'import que li suposen, en alguns casos fins i tot gratuït. Totes les despeses d'enviament s'afegeixen al final de la comanda, sent sumats el preu dels articles demanats.

EspressoBlue es reserva el dret a modificar els preus en qualsevol moment, però els productes es facturaran sobre la base de les ofertes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data. Els preus de les diferents ofertes només s'apliquen durant el període de vigència indicat en la mateixa o fins a esgotar les existències del producte ofert.

El sistema de compra es sotmet a la legislació vigent a Espanya, per tant les operacions de venda s'entendran realitzades al domicili de: Camí de Garreta, 79 - Pol. Ind. La Valldan, 08600 Berga (Espanya).

5. DISPONIBILITAT

Pel que fa a les ofertes, els clients només poden demanar els productes posats a la venda durant el període de vigència de l'oferta, que s'indica en temps real a la botiga web i dins del límit d'existències disponibles.

Un cop finalitzat el termini d'oferta de la venda d'un producte i / o en cas que el producte no estigui disponible, aquest quedarà fora d'estoc o eliminat.

En cas que un producte no estigui disponible o fora d'estoc després de confirmar la comanda i després de el tancament de la venda corresponent, Espresso Blue informarà el client per correu electrònic o per telèfon i se li oferiran alternatives de compra, o la possibilitat que pugui anul·lar la comanda. En aquest cas, Espressoblue.com proposarà el client el reemborsament de les quantitats ja abonades en forma de val de compra, o bé mitjançant devolució de l'import de la mateixa manera que ho va cobrar.

6. PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT

El client pot triar el pagament de la seva compra mitjançant diferents mètodes:

Bizum
Pagament immediat en menys 25", transacció totalment segura i còmoda, amb doble factor de validació de la seva entitat bancària. Per a aquesta forma de pagament, la primera vegada haurà d'activar el seu compte Bizum per a compres online des del seu Banc i obtindrà la clau Bizum. EspressoBlue li demanarà un número de telèfon a on li arribarà la comunicació per confirmar el pagament de la compra.Haurà de validar l'operació amb la clau Bizum i confirmar-ho amb la signatura digital accedint a l'aplicació (app) del seu Banc. Rebrà un correu electrònic de la nostra botiga de confirmació del pagament de la seva comanda.

Targeta de crèdit (VISA o MasterCard)
Pagament immediat, transacció totalment segura i validada per la seva entitat bancària. Rebrà un correu electrònic de confirmació d'el pagament de la seva comanda amb el número de transacció realitzada.

Transferència bancària
Rebrà un correu electrònic de confirmació de la seva comanda amb el número compte bancari on vostè pot efectuar la transferència a nom de Espresso Blue. La comanda realitzat quedarà gravat com "pendent de pagament" de transferència i caduca als 15 dies. Passat aquest termini i si encara no s'ha fet el pagament, automàticament es cancel·larà i es donarà per anul·lada la comanda.
És molt important que en l'operació bancària ens indiqui el nombre de la comanda, així com el seu nom i cognoms. Espresso Blue no considerarà efectiva la comanda i no es procedirà al seu subministrament fins que constatem que s'ha efectuat l'ingrés a la nostra entitat bancària, si és així, mitjançant un correu electrònic vostè rebrà la conformitat de la compra. Les transferències des d'entitats diferents poden trigar fins a dos dies hàbils a arribar (sense comptar caps de setmana ni festius) segons la normativa dels bancs. Amb l'opció de transferència bancària vostè pot transferir l'import de la comanda des de la seva entitat bancària o bé fent un ingrés directament per finestreta des de la mateixa entitat bancària al compte d'Espresso Blue.

PayPal

Rebrà un correu electrònic de confirmació de la seva comanda amb el número de transacció realitzada, aquesta opció té un cost addicional de 0,92 € (IVA inclòs) per compra. Espresso Blue garanteix al Client la total seguretat de les seves transaccions, al disposar dels més actuals estàndards tecnològics a la data de posada en funcionament de la botiga, pel que fa a protocols i serveis de seguretat. Espresso Blue li informa que, per a la millor garantia de la seva seguretat com a client, ha arribat a un acord amb la societat Sectigo Limited, dedicada a la implantació de sistemes tecnològics de seguretat en les transaccions electròniques i en particular en les que es produeixin a Internet. D'aquesta manera oferim la tranquil·litat als nostres clients que les seves compres són efectuades amb un sistema de pagament segur i fiable.

Contra reemborsament
Rebrà un correu electrònic de l'operació amb el nombre de comanda realitzada. El pagament es realitza directament al repartidor de l'agència de transport sempre en efectiu, si és possible, amb l'import exacte ja que no solen portar canvi ni TPV (datàfon) per pagar amb targeta de crèdit. El contra reemborsament només està disponible amb destinació a Espanya peninsular.

7. SERVEI DE LLIURAMENT A DOMICILI

Els terminis de lliurament variaran segons el producte i la zona de lliurament. Espanya (Península), Illes Balears i Portugal, el lliurament a domicili serà en dies laborables mitjançant transport urgent de 24/48/72 h. depenent de la destinació.

En el moment del lliurament, el Client haurà de signar l'albarà de lliurament de la comanda conforme la comanda ha estat lliurada i acceptada. Per a la recepció de les seves comandes n'hi haurà prou que ens mostri el seu D.N.I.

El termini de lliurament comença a comptar a partir del dia que és enviada la comanda. Les comandes pagades per targeta i PayPal es tramiten de forma immediata i automàtica. Si opta pel pagament per transferència, el termini començarà a partir de l'endemà en què rebem la transferència. Els terminis de lliurament es computen en la base de dies feiners (de dilluns a divendres, excepte festius). Les comandes amb data de lliurament o de formalització de comanda durant el mes d'agost, Black Friday, festivitat de Setmana Santa i / o Nadal, poden patir retards a causa de el període de vacances dels transportistes o saturació massiva de comandes per a lliurament.

Espresso Blue informarà el client mitjançant un mail quan la seva comanda sigui enviada i estigui en possessió de l'agència de transport. Un cop l'agència de transport adjudiqui el nombre d'expedició el client serà informat amb un sms amb la finalitat que pugui seguir el seu enviament.

Quan el client desitgi que la comanda se li lliuri més tard de la data prevista, haurà d'indicar-ho en el moment de realitzar la comanda. El paquet només es podrà retenir en els magatzems de distribució (empresa de transport) un màxim de 5 dies naturals des de la data pactada de lliurament. Un cop transcorregut aquest termini sense notícies seves, impossibilitant el lliurament, Espresso Blue es reserva el dret a que el paquet sigui retornat al nostre magatzem fins que el client es posi en contacte de nou per sol·licitar un altre lliurament i abonar un nou transport.

7.1. Causes de Força Major

Espresso Blue no assumirà cap responsabilitat per retard en el lliurament de les comandes quan aquests retards no siguin directament imputables a Espresso Blue o en casos de força major, a títol enunciatiu però no limitatiu, en els termes i condicions previstos en les presents Condicions Generals de compra quan:

 • tot succés no culpós impossible de preveure, o que previst o previsible, fos inevitable,
 • les fallades en l'accés a les diferents pàgines web,
 • les fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica,
 • els danys produïts per tercers o atacs a l'servidor del (virus) que afectin la qualitat dels serveis i no siguin imputables ni a Espresso Blue ni a l'Client,
 • les errades en la transmissió, difusió, emmagatzematge o lliurament a tercers dels productes i dels continguts de la web,
 • els problemes o errors en la recepció, obtenció o accés a la botiga per part d'aquests tercers,
 • incendis,
 • inundacions o terratrèmols,
 • vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i, per tant el compliment de les obligacions assumides per Espresso Blue,
 • l'escassetat o poca disponibilitat de combustible o energia elèctrica,
 • accidents,
 • conflictes bèl·lics,
 • embargaments comercials o de qualsevol tipus,
 • bloquejos,
 • disturbis, o per raó de qualsevol disposició governamental.

8. ÀMBIT DE LLIURAMENT

Els productes oferts a la nostra web www.espressoblue.com se serveixen dins del territori peninsular espanyol. Espressoblue.com també distribueix a les Illes Balears i Portugal. Espresso Blue no serveix productes a Canàries, Ceuta ni Melilla.

L'empresa de transport efectuarà les entregues de dilluns a divendres en horari de matí o de tarda. En cas que la data o l'horari ofert per part de l'agència de transport no s'ajusti a la del client, aquest haurà de concertar directament amb l'agència de transport el lliurament per a un altre dia. Això podria retardar el lliurament de la comanda.

La impossibilitat d'acordar data de lliurament per part de client, anul·lació de la comanda un cop ja enviat, o la no adaptació a les franges horàries de lliurament estandarditzades per l'agència de transport anteriorment descrites, les despeses d'enviament i retorn del lliurament fallida correran per part de client, sent tractat com una devolució.

El client es compromet, a verificar la conformitat de la comanda i el perfecte estat de la mercaderia en el moment de la recepció. En el cas que el lliurament sigui fallida per part de l'empresa de transport per causes imputables a el client, el venedor podrà repercutir el cost d'enviament a el client sense perjudici que a més el venedor podria procedir a l'anul·lació de la comanda. S'entén que es produeix un intent fallit de lliurament de la comanda per causes imputables a el client quan l'empresa de transport es presenti a la data, franja horària i direcció acordades amb el client i aquest no atengui la recepció de la comanda.

També s'entendrà com un intent fallit de lliurament de la comanda imputable a el client, si el client es troba absent en el moment del lliurament en el lloc, el dia i la franja horària acordada prèviament amb el transportista. En aquest cas se li deixarà un avís i / o prova de la seva absència i es retindrà el producte durant un màxim de 5 dies. Passat aquest termini, el client es farà càrrec de les despeses de devolució a part dels detallats anteriorment pel lliurament fallida de la comanda.

Si el client desitja canviar la data de lliurament acordada prèviament amb el transportista, aquest haurà de comunicar-se directament a l'transportista amb un mínim de 24 hores hàbils d'antelació a la data i franja horària acordada anteriorment.

Espresso Blue intentarà agrupar en una sola expedició la totalitat dels productes d'una mateixa compra, però per raons de logística interna i en molt poques ocasions, pot ser que una mateixa compra tingui enviaments parcials amb dates de lliurament diferents. El client estarà informat en tot moment.

La mercaderia es troba en tot moment coberta contra riscos de transport, pèrdua i manipulació. En cas de reclamació en relació amb possibles defectes o marques de deteriorament dels productes (avaria, producte que falta pel que fa a l'ordre de lliurament, embalatge malmès, productes trencats, etc.), el client haurà d'indicar les anomalies en l'albarà del transportista en el moment del lliurament i rebutjar el lliurament si està molt malmès, i notificar-ho a la següent compte de correu electrònic info@espressoblue.com incloent imatges del producte danyat o per telèfon 938223057 en la major brevetat possible. Espresso Blue donarà resposta per telèfon o per correu electrònic donant instruccions precises sobre el procés a seguir. És fonamental guardar aquest comprovant si és per escrit.

El client no ha de llençar mai l'embalatge dels productes fins a comprovar que es troben en perfecte estat i verificar que tots els productes coincideixen amb els que va demanar.

9. DEVOLUCIONS

De conformitat amb el que disposa l'article 101 de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el client disposa de 14 dies naturals per comunicar la devolució d'un producte a Espresso Blue, comptats a partir del dia de la recepció de la comanda . El consumidor i usuari tindrà dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals sense indicar el motiu (si bé es rebutjarà qualsevol producte que mostri senyals d'haver estat manipulat o amb signes d'ús més enllà de la mera comprovació) i sense incórrer en cap cost diferent dels que s'informa més endavant en l'apartat de conseqüències del desistiment. El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin al subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies de el dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, adquireixi la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè notificar la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic) a la següent adreça:

Espresso Blue S.L.
Camí de Garreta, 79 - Pol. Ind. La Valldan - 08600 Berga (Barcelona)
Telèfon 938 214 414
Correu electrònic: info@espressoblue.com

9.1. Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per part seva, li retornarem el pagament rebuts per vostè, incloses les despeses de lliurament sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies a partir de la data en la que se'ns informi de la seva decisió de desistir de el present contracte.

No procedirem a efectuar el reemborsament fins haver rebut els béns en perfectes condicions, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer. Per al reemborsament de l'import utilitzarem el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament

Vostè només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

10. GARANTIA


D'acord amb el que estableix la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris totes les màquines de cafè objecte d'aquest contracte es troben, amb caràcter general, garantits davant de qualsevol defecte de fabricació durant un termini de dos anys comptats des de la data de factura .

La garantia entra en vigor a partir de la data de compra que es detalla en la factura i només cobreix les despeses de reparació o substitució del producte.

Queden exclosos totes les despeses derivades del transport.

Els productes i peces reemplaçats per Espresso Blue, en els termes de garantia són de la seva exclusiva propietat. Els serveis prestats en la garantia no perllonguen els efectes d'aquesta.
El termini de garantia comença a partir de la data d'emissió de factura d'Espresso Blue, no podent ser ampliat en cap cas per substitució d'un component en una reparació o canvi.

Aquelles incidències que justifiquin l'ús de la garantia, s'optarà per la reparació, substitució de la peça i / o article, rebaixa o devolució, en els termes legalment establerts. La garantia perdrà el seu valor si es modifiquen, alteren o substitueixen algunes de les dades de la mateixa o del justificant de compra.


Cancel·lació de garantia

10.1. L'ús, manipulació o manteniment incorrectes per part del Client d'una màquina o component.

10.2. Reparació, modificació o ampliació incorrecta de la màquina per qualsevol persona no autoritzada que no sigui d'Espressoblue.

10.3. No s'acceptarà cap producte danyat amb embalatge insuficient, sense embalatge o amb evidència visible de manipulació inadequada.

10.4. Queden exclosos de qualsevol defecte de garantia i danys causats per l'aigua, pujades de tensió o esdeveniments externs, accidents, accidents elèctrics principalment a causa del desgast, ús i mal ús.

10.5. No entrarà en garantia les deficiències ocasionades per negligències, cops o muntatge incorrecte.

10.6. En el cas de les cafeteres Lavazza, la no utilització de càpsules originals de Lavazza anul·la completament la garantia de la màquina de cafè. 

11. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals de Venda s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals de Compra, tan pel Client com perEspresso Blue, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Berga (Barcelona).

12. SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, el client podrà enviar un correu electrònic a l'adreça info@espressoblue.com o bé contactar per telèfon al 938 214 414 de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 19h.