Les presents Condicions Generals de venda regularan expressament les relacions sorgides entre Espresso Blue, SL amb domicili a Camí de Garreta, 79 – Polígon Industrial La Valldan – 08600 Berga (Barcelona) – Espanya, amb CIF B64074628 i els tercers (d'ara endavant, “Clients ") que es donin d'alta com a usuaris i/o adquireixin productes a través de la botiga en línia del lloc web Espressoblue.com. (https://www.espressoblue.com, d'ara endavant la "Botiga").

Per fer compres a la botiga caldrà que el Client es registri o s'hagi registrat com a Usuari de la web i accepti les presents Condicions Generals de Venda.

1. OBLIGACIONS DE L'USUARI

Com a Client, vostè declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per aquestes Condicions Generals de Compra en contractar amb Espresso Blue. No obstant això, vostè accepta, de manera expressa i sense excepcions, que l'accés i la utilització de la botiga té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

El Client s'obliga, amb caràcter general, a utilitzar la Botiga, a adquirir els Productes ia utilitzar cadascun dels serveis de la Botiga de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i allò que es disposa en aquestes Condicions Generals. Així mateix, s'haurà d'abstenir d'utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal i gaudi de la Botiga per part dels altres usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de www.espressoblue.com, els seus proveïdors , Clients o en general de qualsevol tercer.

2. OPERATIVA DE BOTIGA VIRTUAL
2.1. Registreu-vos a la botiga

Si és la primera vegada que accedeix a la botiga i desitja fer compres, el Client haurà d'emplenar necessàriament el formulari de registre al qual podrà accedir mitjançant el botó "Registrar-se" o "Acceder" i després "Crear Compte". A partir d'aquest moment, esdevindrà client d'Espresso Blue.

Els codis d'accés (usuari i contrasenya (vegeu Política de Privadesa)) tenen caràcter personal i intransferible, i l'obligació del Client és vetllar per la seva custòdia, bon ús i integritat. Així mateix, el Client és l'únic responsable de l'elecció, la pèrdua, la sostracció o la utilització no autoritzada de qualsevol contrasenya o codi identificatiu i de les conseqüències que se'n puguin derivar.

En qualsevol cas, el Client podrà veure les seves dades i modificar-les mitjançant l'opció "El meu compte". A través d'aquesta opció el Client també podrà activar/desactivar la possibilitat de rebre "Butlletins de Promocions" amb informació sobre Espresso Blue (descomptes, novetats,...).

3. PRODUCTES

Espresso Blue es reserva el dret a decidir, a cada moment, els productes que ofereix als clients a través de la botiga web https://www.espressoblue.com podrà en qualsevol moment afegir nous productes als oferts o inclosos a la botiga , entenent-se que llevat que es disposi una altra cosa, aquests nous productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, Espresso Blue es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l'accés i la utilització en qualsevol moment i sense avís previ de qualsevol de les diferents famílies de productes que s'ofereixen a la botiga web.

La nostra botiga https://www.espressoblue.com ofereix un ampli i variat assortiment de productes perquè des d'un ordinador o mòbil el Client pugui adquirir els nostres productes sense necessitat de desplaçar-se i amb més comoditat.

Espresso Blue us garanteix el preu del dia en què es va realitzar la compra, amb independència del dia en què se us faci el lliurament, de manera que el Client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de realitzar les vostres comandes, sense perjudici que , en el moment del lliurament, aquestes ofertes poguessin no estar vigents.

Espresso Blue es reserva el dret a modificar, cancel·lar o eliminar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, els productes i preus, així com a suspendre o cancel·lar la venda de forma temporal o definitiva.

Els colors i tonalitats dels productes que apareixen a les imatges poden variar en funció del monitor en què es visualitzin intentant que sigui el més reals i fidedignes possibles.

4. PREUS

Espresso Blue us informa que tots els preus mostrats a la botiga inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable. Però no inclouen les despeses de tramesa.

Les compres externes que facin els subjectes passius de l'IVA (empreses, entitats, organitzacions...) amb residència a la Unió Europea i dotats de NIF intracomunitari, estaran exemptes del pagament de l'IVA

Les despeses d'enviament difereixen en funció del lloc de lliurament i de l'import total de la compra. Les despeses d'enviament s'indiquen a la cistella i abans de confirmar la comanda, podreu veure l'import que us suposen, en alguns casos fins i tot gratuït. Totes les despeses d'enviament s'afegeixen al final de la comanda i són sumades al preu dels articles demanats.

Espresso Blue.com es reserva el dret a modificar els preus en qualsevol moment, però els productes es facturaran segons les ofertes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data. Els preus de les diferents ofertes només s'apliquen durant el període de vigència que s'hi indica o fins a esgotar les existències del producte ofert.

El sistema de compra se sotmet a la legislació vigent a Espanya, per tant les operacions de venda s'entendran realitzades al domicili de: Camí de Garreta, 79 - Pol. Ind. La Valldan, 08600 Berga (Espanya).

5. DISPONIBILITAT

Pel que fa a les ofertes, els clients només poden demanar els productes posats a la venda durant el període de vigència de l'oferta, que s'indica en temps real a la botiga web i dins del límit d'existències disponibles.

Un cop finalitzat el termini d'oferta de venda d'un producte i/o en cas que el producte no estigui disponible, aquest quedarà fora d'estoc o eliminat.

En cas que un producte no estigui disponible o fora d'estoc després de confirmar la comanda i després del tancament de la venda corresponent, Espresso Blue informarà el client per correu electrònic o per telèfon i se li oferiran alternatives de compra, o la possibilitat que pugui anul·lar la comanda. En aquest cas, Espressoblue.com proposarà al client el reemborsament de les quantitats ja abonades en forma de val de compra, o bé mitjançant la devolució de l'import de la mateixa manera que el va cobrar.

6. PROCEDIMENT I FORMA DE PAGAMENT

El client pot triar el pagament de la compra mitjançant diferents mètodes:

Bizum
Pagament immediat en menys 25”, transacció totalment segura i còmoda, amb doble factor de validació de la seva entitat bancària. Per a aquesta forma de pagament, la primera vegada haureu d'activar el vostre compte Bizum per a compres en línia des del vostre Banc i obtindreu la clau Bizum. Quan finalitzi la compra haurà de validar l'operació amb la clau Bizum i confirmar-ho amb la signatura digital accedint a l'aplicació (app) del banc. Rebreu un e-mail de confirmació del pagament de la vostra comanda.

Targeta de crèdit (VISA o MasterCard)
Pagament immediat, transacció totalment segura i validada per la vostra entitat bancària. Rebreu un e-mail de confirmació del pagament de la vostra comanda amb el número de transacció realitzada.

Transferència bancària
Rebreu un correu electrònic de confirmació de la vostra comanda amb el número compte bancari on podeu efectuar la transferència a nom d'Espresso Blue. La comanda realitzada quedarà gravada com a “pendent de pagament” de transferència i caduca als 15 dies. Passat aquest termini i si encara no s'ha realitzat el pagament, automàticament es cancel·larà i es donarà per anul·lada la comanda.
És molt important que en l'operació bancària ens indiqui el número de la comanda, així com el nom i els cognoms. Espresso Blue no considerarà efectiva la comanda i no es procedirà al subministrament fins que constatem que s'ha efectuat l'ingrés a la nostra entitat bancària, si és així, mitjançant un correu electrònic rebreu la conformitat de la compra. Les transferències des d'entitats diferents poden trigar fins a dos dies hàbils a arribar (sense comptar caps de setmana ni festius) segons la normativa dels bancs. Amb l'opció de transferència bancària podeu transferir l'import de la comanda des de la vostra entitat bancària o bé fent un ingrés directament per finestreta des de la mateixa entitat bancària que el/s compte/s d'Espresso Blue.

PayPal
Rebreu un e-mail de confirmació de la vostra comanda amb el número de transacció realitzada, aquesta opció té un cost addicional de 0,92€ (IVA inclòs) per compra. Espresso Blue garanteix al Client la total seguretat de les seves transaccions, ja que disposa dels estàndards tecnològics més actuals a la data de posada en funcionament de la botiga, quant a protocols i serveis de seguretat. Espresso Blue us informa que, per a la millor garantia de la vostra seguretat com a client, ha assolit un acord amb la societat Sectigo Limited, dedicada a la implantació de sistemes tecnològics de seguretat en les transaccions electròniques i en particular en les que es produeixin a Internet. D'aquesta manera oferim la tranquil·litat als nostres clients que les seves compres són fetes amb un sistema de pagament segur i fiable.

Contra reemborsament
Rebreu un correu electrònic de l'operació amb el número de comanda realitzat. El pagament es realitza directament al repartidor de l'agència de transport sempre en efectiu, si és possible, amb l'import exacte ja que no solen portar canvi, ni TPV (datàfon) per pagar amb targeta de crèdit. El contrareemborsament només està disponible amb destinació a Espanya peninsular.

7. SERVEI DE LLIURAMENT A DOMICILI

Els terminis de lliurament variaran segons el producte i la zona de lliurament. Espanya (Península), Illes Balears i Portugal, el lliurament a domicili serà en dies feiners mitjançant transport urgent de 24/48/72h. depenent de la destinació.

En el moment del lliurament, el Client haurà de signar l'albarà de lliurament de la comanda conforme la comanda ha estat lliurada i acceptada. Per a la recepció de les comandes n'hi haurà prou que ens mostri el seu DNI

El termini de lliurament comença a comptar a partir del dia que és enviada la comanda. Les comandes pagades per targeta i PayPal es tramiten de forma immediata i automàtica. Si opta pel pagament per transferència, el termini començarà a partir de l'endemà que rebem la transferència. Els terminis de lliurament es computen sobre la base de dies laborables (de dilluns a divendres, excepte festius). Les comandes amb data de lliurament o de formalització de comanda durant el mes d'agost, Black Friday, festivitat de Setmana Santa i/o Nadal, poden patir retards a causa del període de vacances dels transportistes o saturació de comandes per a lliurament.

Espresso Blue informarà el client mitjançant un mail quan la seva comanda sigui enviada i estigui en possessió de l'agència de transport. Un cop l'agència de transport adjudiqui el número d'expedició, el client serà informat amb un sms per tal que pugui seguir el seu enviament.

Quan el client vulgui que la comanda se li lliuri més tard de la data prevista, haurà d'indicar-ho en el moment de fer la comanda. El paquet només es podrà retenir als magatzems de distribució (empresa de transport) un màxim de 5 dies naturals des de la data pactada de lliurament. Un cop transcorregut aquest termini sense notícies seves, impossibilitant el lliurament, Espresso Blue es reserva el dret que el paquet sigui retornat al nostre magatzem fins que el client es posi en contacte de nou per sol·licitar un altre lliurament i abonar un nou transport.

7.1. Causes de Força Major

Espresso Blue no assumirà cap responsabilitat per retard en el lliurament de les comandes quan aquests retards no siguin directament imputables a Espresso Blue o en casos de força major, a títol enunciatiu però no limitatiu, en els termes i condicions previstos en les presents Condicions Generals de Compra. Quan:

 • tot succés no culpós impossible de preveure, o que previst o previsible, fos inevitable,
 • les fallades en l'accés a les diferents pàgines web,
 • les fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica,
 • els danys produïts per tercers o atacs al servidor del (virus) que afectin la qualitat dels serveis i no siguin imputables ni a Espresso Blue ni al Client,
 • els errors en la transmissió, difusió, emmagatzematge o lliurament a tercers dels productes i altres continguts de la web,
 • els problemes o errors a la recepció, obtenció o accés a la botiga per part dels esmentats tercers,
 • incendis,
 • inundacions o terratrèmols,
 • vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels Productes i per tant el compliment de les obligacions assumides per Espresso Blue,
 • l'escassetat o indisponibilitat de combustible o energia elèctrica,
 • accidents,
 • conflictes bèl·lics,
 • embargaments comercials o de qualsevol tipus,
 • bloquejos,
 • disturbis, o per raó de qualsevol disposició governamental.

8. ÀMBIT DE LLIURAMENT

Els productes oferts a la nostra web www.espressoblue.com se serveixen dins del territori peninsular espanyol. Espressoblue.com també distribueix a les Illes Balears i Portugal. Espresso Blue no serveix productes a Canàries, Ceuta ni Melilla.

L'empresa de transport efectuarà els lliuraments de dilluns a divendres en horari de matí o tarda. En cas que la data o l'horari ofert per part de l'agència de transport no s'ajusti a la del client, aquest haurà de concertar directament amb l'agència de transport el lliurament per a un altre dia. Això podria endarrerir el lliurament de la comanda.

La impossibilitat d'acordar data de lliurament per part del client, anul·lació de la comanda una vegada ja enviada, o la no adaptació a les franges horàries de lliurament estandarditzades per l'agència de transport descrites anteriorment, les despeses d'enviament i retorn del lliurament fallit correran per part del client, sent tractat igual que una devolució.

El client es compromet a verificar la conformitat de la comanda i el perfecte estat de la mercaderia en el moment de la recepció. En cas que el lliurament sigui fallit per part de l'empresa de transport per causes imputables al client, el venedor podrà repercutir el cost d'enviament al client sense perjudici que a més el venedor podria anul·lar la comanda. S'entendrà que es produeix un intent fallit de lliurament de la comanda per causes imputables al client quan l'empresa de transport es presenti a la data, franja horària i direcció acordades amb el client i aquesta no atengui la recepció de la comanda.

També s'entendrà com un intent fallit de lliurament de la comanda imputable al client, si el client es troba absent en el moment del lliurament al lloc, el dia i la franja horària acordada prèviament amb el transportista. En aquest cas se us deixarà un avís i/o prova de la seva absència i es retindrà el producte durant un màxim de 5 dies. Passat aquest termini, el client correrà amb les despeses de devolució a part de les detallades anteriorment pel lliurament fallit de la comanda.

Si el client vol canviar la data de lliurament acordada prèviament amb el transportista, aquest ho haurà de comunicar directament al transportista amb un mínim de 24 hores hàbils d'antelació a la data i franja horària acordada anteriorment.

Espresso Blue intentarà agrupar en una sola expedició la totalitat dels productes d'una mateixa compra, però per raons de logística interna i en molt poques ocasions, pot ser que una mateixa compra tingui enviaments parcials amb dates de lliurament diferents. El client estarà informat en tot moment.

La mercaderia es troba en tot moment coberta contra riscos de transport, pèrdua i manipulació. En cas de reclamació en relació amb possibles defectes o marques de deteriorament dels productes (avaria, producte que falta respecte a l'ordre de lliurament, embalatge danyat, productes trencats, etc.), el client haurà d'indicar les anomalies a l'albarà del transportista en el moment del lliurament i rebutjar el lliurament si està molt malmès, i notificar-les al següent compte d'email [email protected] incloent imatges del producte danyat o per telèfon 938223057 al més aviat possible. Espresso Blue donarà resposta per telèfon o per correu electrònic donant instruccions precises sobre el procés que cal seguir. És fonamental guardar aquest comprovant si és per escrit.

El client no haurà de llençar mai l'embalatge dels productes fins a comprovar que es troben en perfecte estat i verificar que tots els productes coincideixen amb els que va demanar.

9. DEVOLUCIONS

De conformitat amb el que disposa l'article 101 de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el client compta amb 14 dies naturals per comunicar la devolució d'un producte a Espresso Blue, comptats a partir del dia de la recepció de la comanda . El consumidor i usuari tindrà dret a desistir del contracte durant un període de 14 dies naturals sense indicar-ne el motiu (si bé es rebutjarà qualsevol producte que mostri senyals d'haver estat manipulat o amb signes d'ús més enllà de la mera comprovació) i sense incórrer en cap cost diferent dels que s'informa més endavant a l'apartat de conseqüències del desistiment.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, adquireixi la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, ens haureu de notificar la vostra decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic) a la següent adreça:

Espresso Blue S.L.
Camí de Garreta, 79 - Pol. Ind. La Valldan - 08600 Berga (Barcelona)
Teléfono 938 223 057
Correo electrónico: [email protected]

9.1. Conseqüències del desistiment

En cas de desistiment per la seva banda, us tornarem tots els pagaments rebuts per vostè, incloses les despeses de lliurament sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies a partir de la data en què se'ns informi del seu decisió de desistir del present contracte.

No procedirem a efectuar aquest reemborsament fins haver rebut els béns en perfectes condicions, o fins que no hagi presentat una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer. Per al reemborsament de l'import utilitzarem el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament

No procedirem a efectuar aquest reemborsament fins haver rebut els béns en perfectes condicions, o fins que no hagi presentat una prova de la devolució dels béns, segons quina condició es compleixi primer. Per al reemborsament de l'import utilitzarem el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament

Només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

10. GARANTIA

D'acord amb el que estableix la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris totes les màquines de cafè objecte d'aquest contracte es troben, amb caràcter general, garantits davant de qualsevol defecte de fabricació durant un termini de dos anys comptats des de la data de factura .

La garantia entra en vigor a partir de la data de compra que es detalla a la factura i només cobreix les despeses de reparació o substitució del producte.

Queden excloses totes les despeses derivades del transport.

Els productes i peces reemplaçats per Espresso Blue, en els termes de garantia són de la seva propietat exclusiva. Els serveis prestats a la garantia no perllonguen els efectes d'aquesta.

El termini de garantia comença a partir de la data d'emissió de factura d'Espresso Blue, i no es pot ampliar en cap cas per substitució d'un component en una reparació o canvi.

Aquelles incidències que justifiquin l'ús de la garantia s'optaran per la reparació, la substitució de la peça i/o l'article, la rebaixa o la devolució, en els termes legalment establerts. La garantia perdrà el valor si es modifiquen, alteren o substitueixen algunes de les dades de la mateixa o del justificant de compra.

Cancel·lació de garantia

10.1. L'ús, la manipulació o el manteniment incorrectes per part del Client d'una màquina o component.

10.2. Reparació, modificació o ampliació incorrecta de la màquina per qualsevol persona no autoritzada que no sigui Espressoblue.

10.3. No s'accepta cap producte danyat amb embalatge insuficient, sense embalatge o amb evidència visible de manipulació inadequada.

10.4. Queden exclosos de qualsevol defecte de garantia i danys causats per l'aigua, pujades de tensió o esdeveniments externs, accidents, accidents elèctrics principalment a causa del desgast, l'ús i el mal ús.

10.5. No entrarà en garantia les deficiències ocasionades per negligències, cops o muntatge incorrecte.

10.6. En el cas de les cafeteres Lavazza, la no utilització de càpsules originals de Lavazza anul·la completament la garantia de la màquina de cafè.

11. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals de Venda s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals de Venda, tant el Client com Espresso Blue, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Berga (Barcelona).

12. SERVICI D'ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels vostres drets, el client podrà enviar un correu electrònic a l'adreça [email protected] o bé contactar per telèfon al 938223057 de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 19h.